Den verksamma konstnären – reflektioner kring Hanna Arendts begrepp i Vita activa

Inger Bergström

Vi tar kaffe i automaten i korridoren och sätter oss sedan ner i det bokade mötesrummet. Genomgången som ska ge oss det certifikat som krävs för att beträda byggarbetsplatsområdet tar vid. Det handlar förstås om säkerhet, som att exempelvis skyddshjälm, skyddsglasögon och handskar under inga omständigheter fås tas av och om att aldrig gå utanför anvisade områden. Men en stor del av genomgången handlar även om det stora byggföretagets policy kring etik- och uppförandekoder. Vi får höra att det råder en absolut nolltolerans mot allt som kan röra diskriminering och mobbning. I alla led ska individer mötas med respektfullhet och uppfattar någon nedsättande kommentarer ska detta genast anmälas. Avslutningsvis signerar vi ett papper och certifikatet är vårt.

När vi hämtat ut och iklätt oss skyddsutrustning förflyttar vi oss med projektledaren till den del av byggarbetsplatsen där transporten ska tas emot. En truck och sex anställda står en bit bort från oss och är beredda när lastbilen med vår leverans rullar in på området. Det är sju väl inpackade delar, vardera med en vikt på runt 100 kilo, som ska lyftas ur lastbilen. För oss är det två års arbete med en konstnärlig gestaltning till det stora, nya sjukhuset som är på väg att avslutas. Vi är glada men lite spända, tänk om något faller där uppifrån trucken. Vi hör en av männen ropa till sin kollega och tycker oss ana en viss ironi i hans röst:

– Ta det nu försiktigt! Det här är konst vet du, kostar mycket om du bucklar till det!
– Jaja, konst…, svarar kollegan. Det är väl ingen som märker om det händer något, det brukar se ut som skit ändå!

Jag hamnar ofta i funderingar kring hur andras syn på mitt yrke som bildkonstnär ter sig. Det går att uppfatta en tvetydighet i min omgivning: Konstnären kan å ena sidan betraktas som betydelsefull och aktad – en privilegierad yrkesperson som det lyssnas till. För att å andra sidan mötas av tvivel och kanske även förakt – konstnären som en outsider som tär på resurser. Även på samhällsnivå märks en ambivalens där staten bekostar dyra konsthögskoleplatser och med detta kan sägas felaktigt signalera att det finns faktiska samhälleliga behov, en efterfrågan och med detta även en möjlighet till försörjning för mängden utexaminerade konstnärer. I denna text tar jag hjälp av Hanna Arendts tankar i Människans villkor – Vita activa för att reflektera kring en upplevd tvetydig syn på konstnärlig verksamhet.

Hanna Arendt analyserar i Människans villkor – Vita activa människans former av aktivitet och vårt förhållande till dessa genom historien. Arendt ifrågasätter den av tradition hierarkiska uppdelningen där Vita contemplativa intog platsen som den högsta mänskliga förmågan. Med begreppet Vita activa avser Arendt tre fundamentala mänskliga verksamheter, var och en motsvarar ett av de grundläggande mänskliga villkoren: arbete, tillverkning och handling. Arbete är den aktivitet som motsvarar kroppens biologiska processer, det som kopplas till individens överlevnad. Arbetets grundvillkor är livet självt, menar Arendt. Vidare beskrivs tillverkning som den verksamhet som ger upphov till en artificiell värld av ting. Här märks ett oberoende av upphovsmannens dödlighet, de tillverkade tingen består i världen. Tillverkningens grundvillkor är följaktligen världslighet. Handlandet till sist, utspelas direkt mellan människor utan tingens förmedling. Endast handlandet är otänkbart utanför människosamhället, varken gud eller djur är förmögna till handlande: ”Handlandet erfordrar en pluralitet i vilken alla visserligen är detsamma, nämligen människor, men där ingen är det på samma sätt som någon annan människa som någonsin har levat, lever eller kommer att leva.” Handlingens grundvillkor beskrivs därför vara pluralitet.

Läs vidare: Den verksamma konstnären – reflektioner kring Hanna Arendts begrepp i Vita activa

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s