Om Arvbetagelse

gruppbild

Arvbetagelse består av en konstellation av åtta konstnärer: Carina Bergholm, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margaretha Danhard, Anna Lindqvist Adolfsson, Anna Sjons Nilsson, Maria Wahlgren och Cattis Williamson Källström.

Utgångspunkten för Arvbetagelse är att utifrån olika teman, kollektivt och konstnärligt undersöka det textila kulturarvet och dess påverkan på människor i samtiden och genom historien. Arvbetagelse ställer subjektivt och kritiskt frågor kring arv och historia. Genom valda teman berörs områden som etnologi, historia och begrepp som exempelvis genus och skam. Arvbetagelse strävar inte efter en allmänhistorisk framställning – snarare betvivlar, reviderar, prövar gruppen – form ges till personliga tolkningar av det komplexa textila kulturarvet.

Med fokus på Skåne, Hälsingland och Dalarna har Arvbetagelse tidigare tagit del av museers och institutioners textila samlingar och gestaltat projektet publikt genom en serie av utställningar där individuella verk såväl som gemensamma installationer presenterats. Arvbetagelse har även gett ut två publikationer.

Arvbetagelse – en arbetsvandring är ett av tre olika delprojekt som kommer att genomföras under 2018.

Arbetsvandringar var mycket vanligt ända in på 1900-­talet. Jorden kunde inte föda befolkningen och arbetsvandringar till större städer blev en överlevnadsstrategi – ett fenomen som finns kvar än idag fast i andra och mer globala skepnader. Med utgångspunkt från detta reflekteras kring arbetsvandring som historisk och samtida företeelse med fokus på kvinnligt textilt arbete och kvinnohistoria.

Enligt google maps tar det 2 dygn och 23 minuter att ta sig till fots från Rättvik till Stockholm. Detta blir den sammanlagda tiden konstnärerna vandrar, vandringen delas upp på flera olika etapper och sker i skilda kontexter. Under vandringarna förs samtal kring arbete: konstnärligt arbete, textilt arbete, kvinnligt arbete. I samband med vandringarna besöks olika platser med relevans för temat, gäster bjuds in för samtal och intervjuer.

Arvbetagelse – en arbetsvanding genomförs med stöd av Kulturrådet och Dalarnas läns landsting. För mer information om Arvbetagelse och tidigare projekt följ länkarna nedan.

http://fiberartsweden.nu/content/bokrelease-arvbetagelse-konst-ig-sthlm-och-galleri-se-konst-falun
http://www.fiberartsweden.nu/content/arvbetagelse-dalarnas-museum-falun
http://www.fiberartsweden.nu/content/arvbetagelse-h%C3%A4lsinglands-museum
http://www.fiberartsweden.nu/content/arvbetagelse-%C3%B6sterlens-museum

Projektet ingick i FAS XX – två decennier i det utvidgade fältet – Fiber Art Swedens jubileumsprogram 2018 som genomförs med stöd av: Kulturrådet, Landstinget Dalarna och Helge Ax:son Johnson stiftelse.